skip to Main Content
منابع آزمون نظام مهندسی - \س زمینه زر و مشکی با عکس کتاب در وسط آن

منابع آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی

نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی معمولا سالی دو بار توسط سازمان نظام مهندسی با همکاری وزارت راه و شهرسازی برگزار می شود. تمامی مهندسان در رشته های هفت گانه مهندسی معماری, مهندسی عمران, مهندسی مکانیک, مهندسی شهرسازی, مهندسی نقشه برداری, مهندسی برق و مهندسی ترافیک که اقدام به عضویت در سازمان نظام مهندسی کرده اند, برای دریافت پروانه نظام مهندسی اشتغال به کار از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیازمند قبولی در این آزمون ورود به حرفه هستند.

از اصلی ترین موارد جهت ایجاد آمادگی شرکت در آزمون نظام مهندسی اطلاع از منابع آزمون نظام و اشراف کامل به مباحث و کتاب های آزمون ورود به حرفه نظام است. مواد آزمون نظام مهندسی که شامل مباحث ۲۲ گانه, کتاب ها, قوانین, آیین نامه ها, مصوبات و …. می باشد همزمان با اعلام زمان آزمون از سوی دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان اعلام می شود. لیست مواد آزمون نظام مهندسی به تفکیک رشته و گرایش در زیر ارائه شده است.

نکته: در لیست منابع آزمون اسفند ۹۸ که در زیر ارائه شده است، کتاب استاندارد ۲۸۰۰ به همراه پیوست ششم (طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری) می باشد.

با توجه به حجم بالای مواد و کتاب های آزمون نظام مهندسی امکان اینکه تمامی مطالب به صورت کامل توسط مهندسان به خاطر سپرده شود وجود ندارد و روش مناسب به خاطر سپردن سرفصل مطالب مهم هر مبحث است. علاوه بر آن نکات و شیوه های خاصی در ارتباط با نحوه مطالعه آزمون نظام مهندسی وجود دارد که می توانید در همین سایت مشاهده نمایید.

گروه آموزشی آزمون یار برای یاری مهندسان جهت قبولی در آزمون نظام مهندسی اقدام به برگزاری دوره های آمادگی آزمون آنلاین و هم چنین آزمون آزمایشی نظام مهندسی به صورت آنلاین کرده است که قابل دسترسی در همین سایت است.

دانلود فایل کلیه منابع آزمون ورود به حرفه مهندسی شامل مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان, قانون نظام مهندسی, استاندارد ۲۸۰۰ و سایر منابع در لینک زیر قابل دسترس است.

کلیه سوالات آزمون آنلاین نظام مهندسی آزمون یار منطبق با آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی اعلام شده می باشد.

گروه آموزشی آزمون یار برگزار کننده ی دوره های آموزشی نظام مهندسی و آزمون آزمایشی نظام مهندسی به صورت کاملا آنلاین همیار شما مهندسان عزیز تا کسب موفقیت است.

 

سوالات خود را از طریق بخش دیدگاه از ما بپرسید.

آزمون نظام مهندسی - پس زمینه روشن با متن محصولات سایت

آزمون نظام مهندسی - عکس سایت آموزش یار در لپ تاپ

آزمون نظام مهندسی - عکس سایت آزمون یار در تبلت در دست گرفته شده

آزمون نظام مهندسی - عکس برگه آزمون با مداد و پس زمینه سفید و خاکستری

آزمون نظام مهندسی - عکس چراغ مطالعه و کتاب با پس زمینه رزد و سفید

آزمون نظام مهندسی - عکس انگشت اشاره شده به برگه آزمون و تبلت با پس زمینه خاکستری و سفید

منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی معماری طراحی
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی معماری طراحی
architectural-engineerig01 -منابع آزمون نظام مهندسی معماری (طراحی)
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی معماری نظارت
architectural-engineerig02 – منابع آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت) ۰۱
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی معماری نظارت
architectural-engineerig03 – منابع آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت) ۰۲
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی معماری نظارت
architectural-engineerig04 – منابع آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت) ۰۳
منابع آزمون نظام مهندسی - لیست منابع آزمون مهندسی معماری اجرا
architectural-engineerig05 – منابع آزمون نظام مهندسی معماری (اجرا) ۰۱
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی معماری اجرا
architectural-engineerig06 – منابع آزمون نظام مهندسی معماری (اجرا) ۰۲
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی معماری اجرا
architectural-engineerig07 – منابع آزمون نظام مهندسی معماری (اجرا) ۰۳
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی عمران محاسبات
civil-engineering01 – منابع آزمون نظام مهندسی عمران (محاسبات) ۰۱
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی عمران محاسبات
civil-engineering02 – منابع آزمون نظام مهندسی عمران (محاسبات) ۰۲
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی عمران نظارت
civil-engineering03 – منابع آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت) ۰۱
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی عمران نظارت
civil-engineering04 -منابع آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت) ۰۲
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی عمران نظارت
civil-engineering05 – منابع آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت) ۰۳
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی عمران اجرا
civil-engineering06 – منابع آزمون نظام مهندسی عمران (اجرا) ۰۱
منابع آزمون نظام - لیست منابع آزمون مهندسی عمران اجرا 02
civil-engineering07 – منابع آزمون نظام مهندسی عمران (اجرا) ۰۲
منابع آزمون نظام - لیست منابع آزمون مهندسی عمران اجرا 03
civil-engineering08 – منابع آزمون نظام مهندسی عمران (اجرا) ۰۳
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی تاسیسات برقی نظارت
electronical-engineering01 – منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (نظارت) ۰۱
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی تاسیسات برقی نظارت
electronical-engineering02 – منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (نظارت) ۰۲
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی تاسیسات برقی طراحی
electronical-engineering03 – منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی) ۰۱
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی تاسیسات برقی طراحی
electronical-engineering04 – منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی) ۰۲
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی تاسیسات مکانیکی طراحی
mechanical-engineering01 – منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (طراحی) ۰۱
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی تاسیسات مکانیکی طراحی
mechanical-engineering02 – منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (طراحی) ۰۲
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی تاسیسات مکانیکی نظارت
mechanical-engineering03 – منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (نظارت) ۰۱
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی تاسیسات مکانیکی نظارت
mechanical-engineering04 – منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (نظارت) ۰۲
منابع آزمون نظام - لیست منابع آزمون مهندسی نقشه برداری 01
mapping-engineering01 – منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری ۰۱
منابع آزمون نظام - لیست منابع آزمون مهندسی نقشه برداری 02
mapping-engineering02 – منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری ۰۲
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی شهرسازی01
urban-engineering01 – منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۰۱
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی شهرسازی02
urban-engineering02 – منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۰۲
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی شهرسازی03
urban-engineering03 – منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی ۰۳
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی ترافیک 01
traffic-engineering01 – منابع آزمون نظام مهندسی ترافیک
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی ترافیک 02
traffic-engineering02 – منابع آزمون نظام مهندسی ترافیک ۰۲
تذکرات منابع آزمون (منابع آزمون نظام مهندسی)
points01 – منابع آزمون نظام (تذکرات)
منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی معماری طراحیمنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی معماری نظارتمنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی معماری نظارتمنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی معماری نظارتمنابع آزمون نظام مهندسی - لیست منابع آزمون مهندسی معماری اجرامنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی معماری اجرامنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی معماری اجرامنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی عمران محاسباتمنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی عمران محاسباتمنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی عمران نظارتمنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی عمران نظارتمنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی عمران نظارتمنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی عمران اجرامنابع آزمون نظام - لیست منابع آزمون مهندسی عمران اجرا 02منابع آزمون نظام - لیست منابع آزمون مهندسی عمران اجرا 03منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی تاسیسات برقی نظارتمنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی تاسیسات برقی نظارتمنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی تاسیسات برقی طراحیمنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی تاسیسات برقی طراحیمنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی تاسیسات مکانیکی طراحیمنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی تاسیسات مکانیکی طراحیمنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی تاسیسات مکانیکی نظارتمنابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی تاسیسات مکانیکی نظارتمنابع آزمون نظام - لیست منابع آزمون مهندسی نقشه برداری 01منابع آزمون نظام - لیست منابع آزمون مهندسی نقشه برداری 02منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی شهرسازی01منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی شهرسازی02منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی شهرسازی03منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی ترافیک 01منابع آزمون نظام مهندسی- لیست منابع آزمون مهندسی ترافیک 02تذکرات منابع آزمون (منابع آزمون نظام مهندسی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top