skip to Main Content

کدام مباحث بیشترین تعداد سوال را در آزمون نظام مهندسی عمران دارند

اولویت بندی در مطالعه

آیا روش مطالعه درست برای آزمون نظام مهندسی عمران را می دانید؟

همانطور که در راهنمای ثبت نام آزمون نظام مهندسی عمران هرساله اعلام می شود، داوطلب باید حداقل 50 درصد سوالات آزمون نظام مهندسی یعنی 30 سوال را به درستی پاسخ دهد تا در صورت نداشتن نمره منفی واجد قبولی آزمون نظام مهندسی شود. این در حالی است که بعضی منابع مشخص هرساله از نظر تعداد، درصد سوالات بیشتری از 60 سوال آزمون را به خود اختصاص می دهند.

منابع آزمون نظام مهندسی عمران، در هر دو صلاحیت اجرا و نظارت، اعلام شده از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان که در سامانه آزمونهای ورود به حرفه سایت این دفتر قرار داده می شود، تعداد مباحث و کتاب های زیادی را شامل می شود. تعداد زیاد منابع عملا امکان مطالعه کامل آنها را سخت و عملا غیر ممکن می سازد. خصوصا با توجه به این موضوع که بیشتر شرکت کنندگان در آزمون ورود به حرفه مهندسی شاغل هستند و نمی توانند زمان کافی را صرف مطالعه نمایند.

اولویت بندی در مطالعه برای آزمون

با در نظر گرفتن تمامی این موارد و یا به عبارتی موانع بهترین راهکار موجود مطالعه هوشمندانه مباحث می باشد. بدین معنی که افراد باهوش به جای صرف وقت زیاد و مطالعه روزنامه وار و سرسری تمامی منابع، با بررسی آزمونهای سالهای گذشته به دنبال بودجه بندی منابع سوالات آن آزمون های ورود به حرفه مهندسی هستند. چرا که همواره بعضی مباحث در آزمون های صلاحیت خاص، تعداد سوالات بیشتری را در آزمون به خود اختصاص می دهند. گاها داوطلب تنها نیاز دارند تا تنها چند مبحث را از میان تمامی منابع مطالعه کنند.

گروه آموزشی آزمون یار اقدام به بررسی کامل سوالات آزمون نظام مهندسی 4 دوره گذشته کرده و با یافتن منبع دقیق هر سوال در آزمون توانسته است تا این آمار دقیق را بدست آورد. آمار بدست آمده از منابع سوالات آزمون عمران را به صورت نمودار ستونی درآوردیم تا به راحتی شما کاربر محترم بتوانید با یک نگاه سطحی به مقایسه پرداخته و اطلاعات مفید و کاربردی را در اختیار داشته باشید. در ادامه این مقاله جهت سهولت کار شما به تحلیل آمار بودجه بندی منابع سوالات آزمون نظام مهندسی عمران در هردو صلاحیت اجرا و نظارت می پردازیم.

بودجه بندی منابع سوالات آزمون نظام مهندسی عمران اجرا

برای هرکدام از آزمون نظام مهندسی عمران اجرا مهر 96، اردیبهشت 97، بهمن 97 و مهر 98 تعداد 32 منبع اعلام شده بود. جالب اینجاست که در بین این 32 منبع اعلام شده هرساله بیشترین سوالات آزمون نظام مهندسی عمران از مباحث هفتم، نهم، دهم و یازدهم مقررات ملی ساختمان می باشد.

به طور مثال، در سه آزمون ورود به حرفه عمران اجرا برگزار شده در سه دوره گذشته، مبحث 9 مقررات ملی ساختمان منبع سوالات بین 9 تا 11 مورد از سوالات آزمون عمران اجرا نظام مهندسی بود. بعد از آن مبحث 10 با تعداد سوال بین 8 تا 11 سوال رتبه دوم در پرکاربردترین مبحث مقررات ملی ساختمان را در آزمون نظام مهندسی عمران اجرا دارا بود. هم چنین مباحث 7 و 11 هم هرکدام بین 4 تا 8 سوال را از سوالات آزمون مهندسی در اختیار داشتند.

آمار اعلام شده به طور شفاف این موضوع را بیان می کنند که داوطلبان شرکت در آزمون نظام مهندسی عمران اجرا می توانند با مطالعه کافی و تمرکز کامل بر روی این منابع می توانند به راحتی بیش از نیمی از سوالات آزمون را به درستی پاسخ دهند. این بدین معناست که تا چه میزان هوشمندی در مطالعه می تواند موفقیت در آزمون را در بر داشته باشد.

در نمودار پایین مقاله می توانید بودجه بندی منابع سوالات آزمون عمران اجرا را در 4 دوره آزمون ورود به حرفه مهندسی برگزار شده در سالهای گذشته، مشاهده نمایید.

بودجه بندی منابع سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسی عمران نظارت

مشابه آمارهایی که برای آزمون عمران اجرا اعلام شد برای آزمون صلاحیت عمران نظارت نیز وجود دارد. همانطور که در نمودار پایین مربوط به صلاحیت نظارت مشاهده می کنید تعداد سوالاتی که از هر منبع مرتبط در آزمون نظام مهندسی نظارت عمران آمده است به تفکیک 4 دوره آزمون ورود به حرفه مهندسی عمران برگزار شده در ادوار گذشته (آزمون سالهای مهر 96، اردیبهشت 97، بهمن 97 و مهر 98) مقایسه شده است.

در آزمون نظام مهندسی نظارت عمران تعداد 19 منبع در سایت inbr.ir مربوط به دفتر مقررات ملی ساختمان اعلام شده است. از بین این منابع اعلام شده، پرکاربردترین مباحث با بیشترین تعداد سوال در 4 دوره گذشته، به شرح زیر است:

مبحث 9 با در برگرفتن تعداد سوال بین 12 تا 17 مورد

مبحث 10 با دربرگرفتن تعداد سوال بین 6 تا 11 مورد

مبحث 7 با در برگرفتن تعداد سوال بین 4 تا 5 مورد

مبحث 8 با در برگرفتن تعداد سوال بین 4 تا 5 مورد

مبحث 12 با در برگرفتن تعداد سوال 4 مورد

مبحث 5 با در برگرفتن تعداد سوال بین 3 تا 4 مورد

همانطور که ملاحظه می کنید می توان با یک بررسی مختصر و تهیه آمار ساده، به یک راه حل ایده آل جهت کسب موفقیت و قبولی در آزمون نظام مهندسی دست یافت. همانطور که آمار نشان می دهد هر دواطلب شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان می تواند از بین 19 منبع مرتبط، تمرکز خود را بر روی این 6 مبحث گفته شده قرار دهد. و این اطمینان را داشته باشد که به راحتی بیشتر از نیمی از سوالات آزمون را پاسخ خواهد گفت و نمره قبولی در آزمون را به راحتی کسب خواهد کرد.

نکته مهم

اما این تنها نتیجه گیری بدست آمده نیست. بودجه بندی ایجاد شده این مورد را برای شما روشن می کند که اولویت مطالعه شما با کدام مباحث است. یعنی حتی از بین این 6 مبحث بهتر است از کدام منبع شروع به مطالعه کنیم. به روشنی این نکته قابل دید است که اولویت اصلی مطالعه با 4 مبحث 7، 8، 9 و 10 است. این 4 منبع بیشتر از 30 مورد از سوالات آزمون را هرساله شامل می شوند و مهم ترین مباحث برای آزمون نظام مهندسی عمران نظارت هستند.

موفقیت آمیز ترین روش مطالعه برای آزمون نظام مهندسی عمران

مثالهای ارائه شده این نکته را به وضوح نشان می دهد که مطالعه هوشمندانه همراه با برنامه ریزی و اولویت بندی تا چه میزان می تواند احتمال موفقیت شما را در آزمون نظام مهندسی بالا ببرد. نکته ای که اغلب داوطلبان از آن غافل می شوند. در نتیجه هر ساله درصد افراد قبول شده در آزمون نظام تنها 7 یا 8 درصد کل ثبت نام کنندگان است.

آزمون نظام مهندسی عمران آزمونی نیست که نیاز به مطالعه کامل و دقیق کلیه منابع داشته باشد و در واقع اصلا منطقی و امکان پذیر نیست که این حجم زیاد از منابع را به خاطر سپرد. پس روش مناسب اولویت بندی منابع بر همان اساسی بود که در متن مقاله عنوان شد. اما آیا همین آمار و بودجه بندی برای موفقیت کافیست؟

آزمون آنلاین نظام مهندسی تک مبحثی 

خیر. تجربه نشان داده است که موفقیت آمیزترین روش برای قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسی به کارگیری آزمون آنلاین نظام مهندسی آزمایشی است. در وحله اول شما باید اقدام به مطالعه سریع مباحث در نظر گرفته شده کنید و سعی کنید بر فهرست مطالب هر مبحث تسلط یابید. سپس استفاده از آزمونهای متغیر آنلاین آزمون یار که به صورت تک مبحثی هستند تسلط شما را مباحث دو چندان می کند.

اینکه بعد از مطالعه هر مبحث در آزمون آنلاین نظام مهندسی همان مبحث شرکت کنید باعث می شود به طور کامل آن مبحث را به خاطر سپرده و به راحتی پاسخ سوالات آن مبحث را در آزمون بیابید. آزمون آنلاین نظام مهندسی آزمون به صورت چهارگزینه ای و آنلاین و کاملا مشابه آزمون واقعی برگزار شده و انتهای آزمون تحلیل از نتیجه آزمون را در اختیار شما قرار می دهد.

کلیه سوالات آزمون آنلاین نظام مهندسی آزمون یار منطبق با آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی اعلام شده می باشد.

گروه آموزشی آزمون یار بزرگترین مرجع برگزار کننده آزمون های آنلاین، دوره های آموزشی و پکیج های آمادگی آزمون نظام مهندسی و کاردانی همیار شما مهندسان عزیز تا کسب موفقیت است.

 

سوالات خود را از طریق بخش دیدگاه از ما بپرسید.

آزمون نظام مهندسی - پس زمینه روشن با متن محصولات سایت

آزمون نظام مهندسی - عکس سایت آموزش یار در لپ تاپ

آزمون نظام مهندسی - عکس سایت آزمون یار در تبلت در دست گرفته شده

آزمون نظام مهندسی - عکس برگه آزمون با مداد و پس زمینه سفید و خاکستری

آزمون نظام مهندسی - عکس چراغ مطالعه و کتاب با پس زمینه رزد و سفید

آزمون نظام مهندسی - عکس انگشت اشاره شده به برگه آزمون و تبلت با پس زمینه خاکستری و سفید

نمودار تعداد سوالات مباحث رشته عمران اجرا

 • اردیبهشت 97
 • بهمن 97
 • مهر 98
 • مهر 99

نمودار تعداد سوالات مباحث رشته عمران نظارت

 • اردیبهشت 97
 • بهمن 97
 • مهر 98
 • مهر 99
این مطلب 10 دیدگاه دارد
  1. سلام
   از هرچیزی که تو منابع اعلامی آزمون اومده ممکنه سوال بیاد
   ولی خب تعداد سوالی که میاد خیلی کمه به همین دلیل جزو سایر منابع به حساب اومده
   توصیه می کنم شما تمرکزتون و رو مباحث و منابع اصلی مثل جوش و قانون بذارید
   موفق باشید

 1. سلام.ایا میتونید آماری از فصلهای مهم هر مبحث(۷و۸و۹و۱۰) هم ارایه کنید که کدام صفحات و مباحث بیشترین تعداد سوالات رو داره؟

  1. سلام
   در فرصت مناسب این مورد رو هم قرار می دیم
   ولی در حال حاضر شما می تونید با استفاده از کتابهای نمونه سوال آزمون یار که اشاره به منبع هر سوال داره ببینید کدوم فصلها معمولا سوالهای بیشتری دارند
   موفق باشید

  1. سلام
   چشم به محض آماده شدن در دسترس قرار میدیم
   می تونید ما رو در اینستا دنبال کنید
   موفق باشید

 2. سلام خسته نباشید کسی که کارشناسی عمران داردو کارشناسی حسابداری رو به عنوان کاردانی برای اوقبول کرده اند میتونه پروانه نظام مهندسی داشته باشه یا باید کاردانی و کارشناسی هم متجانس باشه

  1. سلام
   اگه منظور شما اینه که کاردانی شما حسابداری است و کارشناسی ناپیوسته عمران دارید، خیر برای کاردانی در رشته های غیر مرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان امکان دریافت پروانه اشتغال به کار نیست.
   موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top